SVK Midden-Limburg

Werkgebied

Het werkgebied bestaat uit de gemeenten Diepenbeek, Hasselt en Zonhoven
Momenteel zijn  er een 190-tal woningen en appartementen in beheer.

Beheer

Het SVK Midden-Limburg is een VZW.  
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Dagelijks Bestuur. De Raad van Bestuur telt
een betekenisvol aantal bestuurders die beroepsmatig actief zijn rond huisvesting of kansarmoedebestrijding.

Dhr Frederick Vandeput is voorzitter, mevr. Jerica Heleven is ondervoorzitter, en dhr. Kris Vanderhoydonck is secretaris van de vzw.

SVK Midden-Limburg heeft tot doel om in het werkingsgebied betaalbare en comfortabele huisvesting te verschaffen aan personen en gezinnen die door hun maatschappelijke situatie geen of weinig kans hebben om op de bestaande huisvestingsmarkt aan bod te komen.

De vereniging zal dit doen door op de private huurwoningmarkt binnen het werkingsgebied woningen te huren of in erfpacht te nemen om ze, zo nodig na renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid, tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden; 

Personeel

Het team ziet er als volgt uit :  

  • Directeur : Sent Auwers 
  • teambegeleider wachtlijstbeheer en huurbegeleiding: Audrey Greunlinx
  • Wachtlijstbeheerder: Audrey Greunlinx, Stan Knuts, Nancy Maes
  • Huurbegeleiders : Kris Vandevoort, Gwen Vanhex, Chantal Janssen, Melissa Houbregs, Naïma Manti
  • teambegeleider patrimoniumbeheer: Anja Vreven
  • Patrimoniumbeheer: Anja VrevenTheo Geerts, Kelly Beertens
  • Financiele dienst: Bram Goossens, Kathleen Bosmans