verhoging van de kwaliteit van onze woningen.

Op 13 juli werd het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders gepubliceerd in het Staatsblad.

Dit decreet vermeld het volgende:

Art. 4. Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na de inwerkingtreding van dit decreet moeten uitgerust zijn met rookmelders geplaatst op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering op het ogenblik dat het contract wordt afgesloten. Het bewijs moet aan het huurcontract gehecht worden en kan met alle middelen aangetoond worden.

Om aan deze verplichting te voldoen, verwacht het SVK dat alle woningen die nog worden ingehuurd dan ook zijn uitgerust met rookmelders. Voor de panden die reeds in huur zijn bij het SVK, zal het SVK dit later met de eigenaars opnemen. SVK Midden-Limburg wil eerst samen met de sector kijken of een eventuele groepsaankoop interessant kan zijn voor alle partijen. 

Wat betreft de elektrische installaties van onze woningen, moeten we  soms vaststellen dat deze niet altijd in orde zijn. In een enkel geval kan dit voor de nodige problemen zorgen. Omdat zowel uw aansprakelijkheid  als eigenaar als de onze als hoofdhuurder bij problemen kan worden ingeroepen, vragen wij vanaf 1 januari 2013 dat er een keuringsattest aanwezig is bij start van het hoofdhuurcontract. Op deze manier kan er worden aangetoond dat  u als eigenaar uw verantwoordelijkheid hebt genomen.

 

 

23 oktober 2012 |