Maatregelen coronavirus

Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad op 12 maart past het SVK volgende maatregelen toe. Dit is om de verspreiding van de epidemie tegen te gaan en de bescherming van de volksgezondheid te laten primeren.

Belangrijke info

Deze maatregelen uiten zich voor SVK Midden-Limburg in volgende afspraken:

  • Alle diensten zijn enkel nog beschikbaar via telefoon of mail. 
    • De klantbezoeken die ingepland staan worden per direct geannuleerd;
  • De zitdagen in het sociaal huis in Diepenbeek, 't Scheep in Hasselt en het OCMW in Zonhoven zijn afgelast. Woningzoekers met een urgente nood kunnen (eventueel met hulp van een hulpverlener) zich telefonisch aanmelden om in te schrijven. De inschrijvingsformulieren zullen dan met de post of via mail worden opgestuurd. De woningzoeker bezorgt op zijn beurt het inschrijvingsformulier en de nodige documenten via de post of via mail aan het SVK. Aan de deur zullen geen documenten worden ontvangen. Je kan ze wel zelf in de brievenbus deponeren.
  • Huisbezoeken worden beperkt tot het allernoodzakelijkst. Er kan wel contact worden opgenomen via telefoon, WhatsApp, mail, ...
  • Wij nemen niet deel aan externe vergaderingen, overleggroepen, vormingen, ...
  • de kantoren zijn enkel toegankelijk voor medewerkers van het SVK
  • de lopende bezichtigingen worden geannuleerd. Er zal een nieuwe procedure worden opgestart waarbij het fysiek contact tot een absoluut minimum zal worden herleid.
  • Niet dringende herstellingen in onze woningen zullen worden uitgesteld tot nader order.
  • Woningen bezichtigen voor prospectie en inhuring: dit kan niet doorgaan
16 maart 2020 |