Nuttige informatie

Bij een inschrijving op de wachtlijst van het SVK komt wel wat kijken. Zo gaan we een aantal bewijsstukken moeten verzamelen. Je kan vermijden dat je meerdere keren moet terugkomen, door je degelijk voor te bereiden.

Hier vind je een lijst met documenten. Breng deze mee tijdens het inschrijvingsmoment.

 • Identiteitskaart van alle gezinsleden
 • Recente aanslagbiljet  personenbelasting 
 • Attest van gezinssamenstelling (gemeente)
 • Attest van woonst (gemeente)
 • Attest van alle inkomsten van de laatste 3 maanden (loonbriefjes, attesten van de vakbond, de mutualiteit, het OCMW, rekeninguittreksels,…)
 • Bewijs van kindergeld
 • Bewijs van betaling alimentatie en vonnis
 • Uw actuele huurcontract
 • bewijs ontvangen huursubsidie
 • Recent bewijs van betaling van de actuele huur (rekeninguittreksel,…)
 • Attest dat uw woonnood kan bewijzen (vonnis, opzegbrief,…)
 • Getuigschrift basis, secundair of hoger onderwijs, attest Centra voor Volwassenonderwijs, attest Nederlands
 • Attest inburgering

Maak van alle papieren een kopie!

 

Zitdagen en openingsuren

Je kan je komen inschrijven tijdens onze zitdagen. We houden geen zitdagen op wettelijke feestdagen en in de kerstvakantie.

 • ZONHOVEN, Kerkplein 60 (OCMW), elke dinsdagvoormiddag, van 9:30 tot 11:30 u
  • Enkel op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het SVK op het nr 011 39 70 30, bij je maatschappelijk assistent van het OCMW van Zonhoven, of via het onthaal van OCMW Zonhoven.
 • HASSELT, OCMW Hasselt, Limburgplein 1 A.
  •  enkel nog op afspraak:
   •  elke 2de en 4de woensdag van de maand van 9u30 tot 12u30
   • elke 1ste en 3de donderdag van de maand van 13u30u00 tot 16u00 
   •  iedere dinsdag van 13u30 tot 16u00
 • DIEPENBEEK, Sociaal Huis, Grendelbaan 18: enkel nog op afspraak:elke 1ste en 3de woensdag van de maand van 9:00 tot 10:30u