Wat vragen wij?

Aangezien het SVK u als eigenaar stevige voordelen biedt vragen wij in ruil hiervoor:

  • Een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs;
  • Een woning conform de Vlaamse kwaliteitsnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit)
  • Een huurcontract met woonzekerheid voor de huurder;
  • Een EPC-attest
  • Een onderhoudsattest of een attest van keuring  van de verwarmingsinstallatie
  • een keuringsattest van de elektrische installatie
  • aanwezigheid van rookmelder(s)

Een SVK vraagt géén commissieloon. De werkingskosten worden immers gedragen door de Vlaamse overheid.