Wat bieden wij?

Het SVK staat in voor de verhuring van uw pand en is verantwoordelijk voor de huurdersverplichtingen, m.a.w. u geeft uw werken uit handen , zonder enig risico voor u.
Het SVK betaalt immers de huur iedere maand stipt aan u! Dus ook als de woning niet verhuurd is, of wanneer de huurder niet betaalt.
Het Sociaal Verhuurkantoor ziet toe op het onderhoud van de ingehuurde panden, brengt ze opnieuw in dezelfde staat op het einde van de huurovereenkomst (rekening houdend met de normale slijtage) en volgt nauwgezet de huurdersverplichtingen op. Het verzekert de woning of het appartement tegen brand en andere schade en organiseert het onderhoud van de verwarmingsketels.
Het SVK neemt ook alle administratieve beslommeringen van u over; het zoekt een onderhuurder, maakt de huurcontracten op, zorgt voor de plaatsbeschrijving en neemt de begeleiding van de huurder op indien dit nodig blijkt.
Verhuren aan het SVK gebeurt binnen het wettelijk kader van de woninghuurwet. U behoudt dus als eigenaar de voordelen en zekerheden vervat in de woninghuurwet.
Fiscaal wordt u als eigenaar die verhuurt aan een SVK, belast op het (geïndexeerd) kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten.
Door te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor werkt u als eigenaar samen met een professionele partner.

Premies en voordelen
Bezit u een woning waaraan aanpassings- of renovatiewerken moeten worden uitgevoerd? Ook dan kan een samenwerking met een SVK interessant voor u zijn! De Vlaamse overheid voorziet verschillende premies.


 • verbeteringspremie: dit is een premie voor beperkte werken (aanpassing elektriciteit, behandeling vocht en dergelijke)


 • renovatiepremie: indien werken worden uitgevoerd voor minstens € 10.000 BTW excl. kan de eigenaar een premie krijgen die 30% bedraagt van de totale renovatiekost Er is ook nog een belastingvermindering voor verhuurders die werken uitvoeren in woningen die ze verhuren aan een SVK en ook sommige provincie- en gemeentebesturen bieden extra ondersteuning (voordelen, premies)